Tuotantolaitoksen esisuunnittelu

Lisää tehokuutta tuotantolaitokseen ammattilaisen suunnittelulla

Lisää tehokuutta tuotantolaitokseen ammattilaisen suunnittelulla

Oranovalta löytyy yli 30 vuoden kokemus ja tietotaito puun jatkojalostuksen toimialalta. Erityisvahvuutemme on  materiaalinkäsittelylaitteiden, erilaisten työstökoneiden sekä automaation tuntemus – ja niiden yhdistäminen toimivaksi ja tehokkaaksi tuotantolinjaksi.

Vahva toimialatuntemus puun jatkojalostuksesta ja alan laaja-alainen osaaminen johtavat oikeiden päätösten tekemiseen, mikä taas tarkoittaa pienempiä riskejä ja parempia tuloksia. Myös aikaa ja kustannuksia säästyy huomattavasti eritoten valmistelu- ja hankintavaiheessa.

Projekteihin ja hankintoihin liittyvien töiden ulkoistaminen vapauttaa asiakkaan aikaa oman jokapäiväisen toiminnan pyörittämiseen. 

Asiantunteva tekninen konsultointi tuottaa tietoa investointipäätöksen tueksi

Oranova tarjoaa konsultointipalvelua muun muassa seuraavien asioiden saralla:

 

  • Esisuunnittelu: tuotannon ideointi valmistettavalle tuotteelle, käytössä olevien teknisten ratkaisujen etsintä ja vertailu, sopivien laitetoimittajien kartoitus, kapasiteettilaskennat, laiteinvestointien laskenta, tehdas layoutien suunnittelu ja tuotannon simulointi digitaalisen mallin avulla
  • Tuki hankinnoissa: tekninen tuki ja laitetoimittajien kartoitus
  • Projektikonsultointi: valmistuksen ja asennuksen aikataulutus sekä valvonta, kapasiteettimittaukset
  • Tuotannon tavoitteiden saavuttaminen: tuotannon seuraaminen, mahdollisten pullonkaulojen tunnistaminen, raportointi ja kehitysehdotusten esittäminen tavoitetason saavuttamiseksi

    Lisäksi:

  • Kaupankäyntiasiakirjat, tarjouspyynnöt ja sopimukset sekä niiden tarkistaminen
  • Liitännäispalvelut, kuten valmistuskustannusten arviointi ja valmistuksen aikatauluttaminen – liittyvät yleensä asiantuntijoidemme suunnitelemien tuotteiden ja laitteiden valmistuksen tukeen

Haluatko kuulla lisää tarjoamistamme palveluista? Ota yhteyttä, niin keskustellaan yksityiskohtaisemmin!

Ota yhteyttä

Tuottavuuden tekijä