Tuotantolaitoksen esisuunnittelu

Lisää tehokuutta tuotantolaitokseen ammattilaisen suunnittelulla

Lisää tehokuutta tuotantoon ammattilaisen suunnittelulla

Oranovalta löytyy yli 35 vuoden kokemus ja tietotaito puun jatkojalostuksen toimialalta. Erityisvahvuutemme on  materiaalinkäsittelylaitteiden, erilaisten työstökoneiden sekä automaation tuntemus – ja niiden yhdistäminen toimivaksi ja tehokkaaksi tuotantolinjaksi.

Vahva toimialatuntemus puun jatkojalostuksesta ja alan laaja-alainen osaaminen johtavat oikeiden päätösten tekemiseen, mikä taas tarkoittaa pienempiä riskejä ja parempia tuloksia. Myös aikaa ja kustannuksia säästyy huomattavasti eritoten valmistelu- ja hankintavaiheessa.

Projekteihin ja hankintoihin liittyvien töiden ulkoistaminen vapauttaa asiakkaan aikaa oman jokapäiväisen toiminnan pyörittämiseen.

Asiantunteva tekninen konsultointi tuottaa tietoa investointipäätöksen tueksi

Oranova tarjoaa konsultointipalvelua muun muassa seuraavien asioiden saralla:

 

 • Esisuunnittelu: tuotannon ideointi valmistettavalle tuotteelle, käytössä olevien teknisten ratkaisujen etsintä ja vertailu, sopivien laitetoimittajien kartoitus, tehdas layoutien suunnittelu, kapasiteettilaskennat ja laiteinvestointien takaisinmaksuajan määrittely
 • Projektikonsultointi: valmistuksen ja asennuksen aikataulutus sekä valvonta, kapasiteettimittaukset
 • Tuotannon tavoitteiden saavuttaminen: tuotannon seuraaminen, mahdollisten pullonkaulojen tunnistaminen, raportointi ja kehitysehdotusten esittäminen tavoitetason saavuttamiseksi
 • Tuotannon simulointi digitaalisesti:
  Tuotannon simuloinnissa käytetään digitaalista mallia, joka voi olla 2D- tai 3D-muodossa. 2D-simulointi riittää tuotantoprosessin selvittämiseen, 3D-simuloinnilla saadaan visuaalista näyttävyyttä, esimerkiksi silloin, kun sitä halutaan esitellä muille tahoille. Simulointi on hyvä lisä esisuunnitteluvaiheessa ja sillä saadaan lisää varmuutta valittujen ratkaisujen toimivuuteen, löydetään mahdolliset pullonkaulat ja varmistetaan investoinnin hyödyllisyys. Simuloinnissa käytämme apuna alan ammattilaisia ja yhdistämällä tähän Oranovan tietotaito puuteollisuuden jatkojalostuksesta saadaan todenmukainen lopputulos.

   

  Lisäksi:

 • Kaupankäyntiasiakirjat, tarjouspyynnöt ja sopimukset sekä niiden tarkistaminen
 • Liitännäispalvelut, kuten laiteinvestointien kustannusarvio ja valmistuksen aikatauluttaminen, liittyvät yleensä Oranovan suunnitelemien tuotteiden ja laitteiden valmistuksen tukeen

Haluatko kuulla lisää tarjoamistamme palveluista? Ota yhteyttä, niin keskustellaan yksityiskohtaisemmin!

Ota yhteyttä

Tuottavuuden tekijä